ugg suisse timberland shoes moncler outlet canada goose jacke barbour jacke woolrich jacken damen duvetica jacken moncler schweiz parajumpers sale moncler zürich parajumpers zürich parajumpers outlet parajumpers jacke moncler daunenjacke peuterey zürich moncler jacken damen
Kantoor Algemene Sinode | Algemene Sinode

Kantoor Algemene Sinode

Kantoor van die Algemene Sinode

Gustav Claassen 2

Algemene Sekretaris: Dr GF Claassen
Posbus 13528, HATFIELD, 0028
012 342 0092 (k) 012 342 0380 (f) 082  082 8561943
gustavc@ngkerk.org.za of algemenesinode@ngkerk.org.za of info@ngkerk.org.za

Algemene navrae en administrasie: Algemene Sekretaris:
E-pos info@ngkerk.org.za

Webwerf: www.ngkerk.org.za

Aktuarius: Prof JM (Johan) van der Merwe
Tel: 012 420 2818(k) johanvdm@intekom.co.za

 Ekumene: Algemene Sekretaris
Posbus 13528, Hatfield 0028,
E-pos info@ngkerk.org.za of gensecdrc@ngkerk.org.za
Tel 012 342 0092 x 204.
(Vergelyk Reglement 22 vir ’n uiteensetting van die NG Kerk se ekumeniese betrekkinge.)
 
Finansies: Mnr Gerhard Potgieter
Posbus 13528, Hatfield 0028
E-pos finansies@ngkerk.org.za, tel 012 342 0092 x 210
 
Kommunikasie: Algemene Sekretaris
Posbus 13528, Hatfield 0028, tel 012 342 0092 x 204
E-pos info@ngkerk.org.za
Redakteur Kerkbode: Mnr Neels Jackson, Posbus 13528, Hatfield, Pretoria 0028 tel 012 3420092
Sel 082 469 9704, e-pos neels@tydskrifte.co.za
Redakteur Elektroniese Kommunikasie: Me Rinel Hugo Tel 012 342 0092 
E-pos rinelh@ngkerk.org.za  
Facebookblad Algemene Sinode (Moderator): ds Cobus van Wyngaard, 084 600 0728
E-pos cobus.w@gmail.com
 
KMDR: Mev Rinel Hugo, Posbus 13528, Hatfield 0028, tel 012 342 0092 x 202
E-pos rinelh@ngkerk.org.za; botha@tutela.org.za
 
Verenigde Diensgroep Diens en Getuienis (VDDG): Dr Botha van Aarde
Posbus 13528, Hatfield 0028
tel 012 342 0092
E-pos:botha@tutela.org.za
 
Inligtingsbeampte van die NG Kerk itv Wet 2 van 2000: Ds AH (Bossie) Minnaar
Privaatsak X8, Bellville 7535
tel 021 957 7104, sel 083 270 5211
E-pos bossie@kaapkerk.co.za