Vigsforum van die NG Kerkfamilie

Vigs

Die Goeie Herder strategie 

Hierdie strategie beskryf hoe die NG Kerk by MIV en Vigs betrokke wil wees.  (AS 2002)

 

Verklaring en verbintenis van NG Kerk in verband met MIV en VIGS