VDDG

Verenigde Diensgroep Diens en Getuienis (VDDG)

Hierdie groep koördineer en rig alle werk in hierdie verband van die NG Kerkfamilie (NG Kerk, NGKA, RCA en VGKSA)

Voorsitters: 

Prof Piet Meiring, tel: 012 348 8236, sel: 0834589008, e-pos: pgjmeiring@gmail.com en
Oudl Ruben Masisi, sel: 082 467 0027, e-pos: masisir@sapo.co.za

Addisionele lede:

Ds V Pillay, Dr A Hoffman en mev D Seloana

Sekundi:

Drs Botha van Aarde en Johan Botha

Skriba:

Ds WC van der Merwe

Adres

Kantoor van Algemene Sinode
H/v Jan Shoba- (Duncan-) en Pretoriusstraat
HATFIELD
Pretoria
 
Posadres
 
Posbus 13528
Hatfield
0028
 
Tel: 012 342 0092
Faks: 012 342 0370
e-pos: umsw@ngkerk.org.za
 

Ons roeping

Netwerke en Forums

Vigsforum van die NG Kerkfamilie

Pinkster 

Sondag van Barmhartigheid

Week van gebed

 

LogoF

Verslag Algemene Sinode

Oktober 2013