Regte

Voorsitter (Aktuarius): Prof Johan van Der Merwe 012 342 0092
Ondervoorsitter: Dr Dewyk Ungerer (Noordelike Sinode) Posbus 52292, Wierdapark 0149
tel 012 654 3121, sel 082 572 6463, e-pos dewyku@iafrica.com
Skriba: Ds Helgard Janse van Rensburg (Vrystaat), Posbus 22, Villiers 9840
tel 058 821 0112, faks 086 274 3872, sel 082 749 5052, e-pos: helgardjvrensburg@vodamail.co.za
Dr Quintus Heine (Wes-Kaap)
Ds Deon Oelofse (Oos-Kaap)
Ds Gert Duursema (Noord-Kaap)
Dr Heinrich Theunissen (KZN)
Dr Hannes de Kock (Wes-Transvaal)
Ds Theo Danzfuss (Hoëveld)
Prof  Johan van der Merwe (Oostelike)
Ds Attie Nel (Noordelike)
Ds Hendrik van Zyl (Namibie)
 
 RUT 2

Verslag Algemene Sinode

OKTOBER 2015