Reformasie 500

Reformasie 500 Jaar-vieringe 2017
 
REFORMASIE: 500 JAAR-VIERINGE (vgl Agenda A.12.10 bl 231 pt 10.5; Notule Dag 3 pt 10)

1.  Die Algemene Sinode besluit om die viering van die Reformasie in 2017 ’n besondere plek op die NG Kerk se agenda te maak en versoek sinodes om elk ’n verteenwoordiger op ’n projekspan aan te wys om hieraan aandag te gee.

2.  Die Algemene Sinode versoek die kerkverband om die 500 jaar-vieringe van die Reformasie ’n besondere plek in hulle beplanning te gee.