Kategese

Ds Johan Avenant (sameroeper):
Tel 012 661 9048, sel 072 287 4045, e-pos jcaven@netactive.co.za
 
Ds Tienie Bosman
Ds Alex Clark
Dr Charlene van der Walt
Ds Wynand van Niekerk
Ds Mynhardt van Zyl
Ds Heinrich Viljoen
Dr Paul du Toit
Ds Ronnie Noemdoe
 
Die Projekspan Kategese is verantwoordelik om gemeentes, in hulle omvattende bediening, te ondersteun om effektiewe kategese (onderrig in die Woord en leer van die Kerk) aan hulle kinders en jongmense binne hulle eie konteks aan te bied.
 
Hierdie verantwoordelikheid word uitgevoer deur navorsing te doen, voorligting te gee en relevante materiaal en ander hulpmiddels binne die raamwerk van die gereformeerde teologie en belydenisskrifte van die NG Kerk te ontwikkel.
 
LogoF
Kategeseverslag 
(Algemene Sinode, Oktober 2013)