Belydenisaflegging

Ds Tienie Bosman (sameroeper):
Tel 012 460 9555, sel 083 627 5086, e-pos tienie@stellastraat.co.za
 
Ds Johan van der Merwe
Dr Paul du Plessis
Dr Andries Kritzinger
Ds Johan Avenant
Ds Fouche de Wet
Ds Danie Vermaak
Ds Gielie Loubser
 
Die Algemene Sinode het in 2011 bevestig dat in gehoorsaamheid aan die verbondsbelofte van ouers, ouers en die kerk verantwoordelikheid moet aanvaar vir die verbondsonderrig (kategese) van hul gedoopte kinders sodat hulle gelei word tot ’n toe-eiening van die heil (belydenisaflegging) wat nie aan ’n bepaalde ouderdom gekoppel kan word nie (soos tans in die Kerkorde vasgestel word). Hulle het daarom die Taakspan Kategese (nou Projekspan Kategese) versoek om die plek, aard en ouderdom vir belydenisaflegging te ondersoek.

Die Projekspan Kategese het hierdie opdrag na ’n werkgroep verwys. Hulle verslag dien nou voor die Algemene Sinode en vra verdere navorsing oor:

  1. die Kerkorde,
  2. die leer rakende toesegging van heil, toe-eining van heil en die uitleef van verantwoordelikhede,
  3. bestaande gespreksdokumente,
  4. die jongmense se belewenisse.
LogoF
Kategese-belydenisaflegging
(Algemene Sinode, Oktober 2013)