Projekte

PROJEKSPANNE MET DIE OOG OP OPDRAGTE VAN DIE ALGEMENE SINODE

2013

 

EKOLOGIE

Prof Willie van Heerden
Ds Fay van Eeden
Dr Carl Swart
Dr AS van Niekerk
Dr Gustav Claassen
Ds Jan Momsen
Prop Nadia Marais

 

WATER-PROGRAM

Dr Gustav Claassen
Ds D Minnaar
Ds Lizette van Rooyen
Dr Johan Avenant
Ds Anru Liebenberg

 

REFORMASIE 500: 2017

Dr Elsje Büchner (sameroeper): sel 082 821 6889, e-pos ebuchner@telkomsa.net

Dr Ben du Toit (Wes-Kaap)
Ds Danie Mouton (Oos-Kaap)
Ds Gert Duursema (Noord-Kaap)
Dr Jan Lubbe (Vrystaat)
Ds Hennie van Schalkwyk (KZN)
Dr Andries Kritzinger (Wes-Transvaal)
Dr André van Niekerk (Noordelike)
Dr Danie Malan (Hoëveld)
Dr Johan van der Merwe (Oostelike)
Ds Clem Marais (Namibië)
 

ONDERWYS

Dr Gustav Claassen
Dr Johan McFarlane
Mnr Jaap Malherbe
Mnr Roelof Burger

 

KATEGESE

Ds Johan Avenant (sameroeper): tel 012 661 9048, sel 072 287 4045, e-pos jcaven@netactive.co.za

Ds Tienie Bosman
Ds Alex Clark
Dr Charlene van der Walt
Ds Wynand van Niekerk
Ds Mynhardt van Zyl
Ds Heinrich Viljoen
Dr Paul du Toit
Ds Ronnie Noemdoe

 

BELYDENISAFLEGGING

Ds Tienie Bosman (sameroeper): tel 012 460 9555, sel 083 627 5086, e-pos tienie@stellastraat.co.za

Ds Johan van der Merwe
Dr Paul du Plessis
Dr Andries Kritzinger
Ds Johan Avenant
Ds Fouche de Wet
Ds Danie Vermaak
Ds Gielie Loubser

 

JEUGNAVORSING

Dr Zander van der Westhuizen (sameroeper): sel 082 883 2302, e-pos zvdwesthuizen@gmail.com

Ds Jaco Schoeman
Prof Malan Nel
Dr Elmarie Greeff
Me Leandra  Koenig-Visagie
Ds Gielie Loubser

 

SEISOEN VAN MENSWAARDIGHEID

Hierdie is ’n gesamentlike proses van die NG Kerk, NGKA, VGKSA en RCA.

Voorsitter: Ds Nelis Janse van Rensburg, tel 021 913 1849, sel 082 821 2730, e-pos admin@menswaardigheid.co.za of admin@humandignity.co.za
Sekretaresse: Salomi Steenkamp, tel 021 957 7202

www.menswaardigheid.co.za of www.humandignity.co.za

Die Bestuurspan bestaan uit:
VGK: ds Collin Goeiman en ds Leepo Modise
NGKA: ds Tladi Pheko en dr Andries Hoffman
NGK: ds Freddie Schoeman, ds Nelis J v Rensburg
RCA:  Victor Pillay

 

SEISOEN VAN LUISTER

Van die prosesse gaan voort.

Kontakpersoon: ds Nelis Janse van Rensburg, sel 082 821 2730, tel 021 913 1849, e-pos cjrens@telkomsa.net

 

GLOBAL FUND

Projekbestuurder: Mnr Efraim Oppelt, Posbus 13528, Hatfield, Pretoria 0028, tel 012 342 0092, sel 084 582 4229, e-pos efraimO@ngkerk.org.za

 

Vir meer inligting oor dié projekte, kontak die KMDR kantoor:
Me Rinel Hugo, Posbus 13528, Hatfield 0028, tel 012 342 0092 x 202,
e-pos rinelh@ngkerk.org.za, faks 012 342 0380.