Gemeentevraelys

logo

Kerkspieël is oor die jare gevestig as ʼn belangrike bron van inligting vir die NG Kerk. Dit help in die nadenke oor die kerk en gemeentes se rol en funksionering. Die 2014-opname wil weereens geen uitsondering wees nie. Die opname geskied in opdrag van die Algemene Sinode (Taakspan Navorsing) en in samewerking met die Departement Praktiese Teologie aan die Universiteit van die Vrystaat.

Elke gemeente in die NG Kerk ontvang ’n gemeentevraelys. Die opname is verpligtend.

Die gemeentevraelys kyk na ʼn wye veld van sake wat die gemeente en sy bediening raak. Watter demografiese skuiwe vind daar onder lidmate plaas? Watter gemeentes groei en watter is in ʼn stryd om oorlewing gewikkel?  Die inligting stel die kerk in staat om gemeentes beter te begelei en by te staan.

  1. Die vraelys is aan al die gemeentes ge-pos.  Kontroleer asb weer of die posadres korrek is. Indien die adres foutief is “reply” dan weer op die e-pos en voorsien ons van die korrekte adres.
  2. Gebruik asb die geadresseerde koevert wat voorsien is om jou ingevulde gemeentevraelys in terug te stuur.
  3. Maak asb vir jouself ’n kopie van die ingevulde gemeentevraelys voor jy dit vir ons stuur, (ingeval dit dalk verlore raak).
  4. Die vraelys moet ons asb voor Donderdag 28 Aug 2014 bereik.
  5. Klik hier om die gemeentevraelys oop te maak. Jy is welkom om solank daarna te gaan kyk en al jou inligting bymekaar te kry.
  6. Weens die datatverwerkingsproses moet ons die oorspronklike ingevulde gemeentevraelys terug ontvang.  Die gemeentevraelys kan dus ongelukkig nie elektronies ingevul word of gefaks word nie. Ons moet die oorspronklike ingevulde gemeentevraelys terug ontvang.

Indien daar nog enige onduidelikheid is skakel ons gerus.

Baie dankie vir julle vriendelike samewerking.

Vriendelike groete

Kobus Schoeman
Voorsitter: Taakspan Navorsing