Navorsing

Voorsitter: Prof  Kobus Schoeman, sel 083 461 1990
E-pos dswjs@mweb.co.za en kerkspieel@ngkerk.org.za
 
Skriba: Mev Rinel Hugo, Posbus 13528, Hatfield 0028, tel 012 342 0092 x 202, faks 012 342 0370 of
012 342 0380, E-pos projekte@ngkerk.org.za
 
Prof Naas Swart
Prof Klippies Kritzinger
Dr Theo Swart
Ds Danie Mouton
Dr Chris van Wyk
Dr Zander van der Westhuizen
Dr Ian Nell
Ds Johan Avenant
Dr Frederick Marais
Mev Ester Steyn

Kontak die kantoor van die Algemene Sinode

Die belang en noodsaaklikheid van goeie navorsing vir die kerk is welbekend.  Die oogmerk van die Taakspan Navorsing is om die kerk in die verband tot diens te wees.  Die vorige Algemene Sinode het ’n navorsingsprotokol goedgekeur en alle navorsing word binne die raamwerk uitgevoer. Dit sluit die volgende in:

  • Kerkspieël
    • Gemeente-opname
    • Erediensganger-opname
    • Predikantepaneel
  • Navorsing oor klein gemeentes
  • Ondersoek na die vraag en aanbod van predikante
  •  Betrokkenheid van die ander kerke in die NG Familie

LogoF

Verslag Algemene Sinode

Oktober 2013