Leerstellige & Aktuele sake

Voorsitter: Dr Heerden van Niekerk (Wes-Kaap), 021 913 3520, 0837017011
E-pos hvn@cast-sa.co.za
 
Dr Jan Cloete (Oos-Kaap)
Ds Gert Duursema (Noord-Kaap)
Mnr Riaan van Zyl (Vrystaat)
Dr Dawie Oosthuysen (KZN)
Dr Andries Kritzinger (Wes-Transvaal)
Dr Fanie Cronje (Noordelike)
Dr Danie Malan (Hoëveld)
Dr Auke Compaan (Oostelike)
Dr Jan Woest (Namibië)
 
 
 
LogoF

Verslag Algemene Sinode

Oktober 2013