KMDR Lede

Die KMDR bestaan uit:

Sinode Hoëveld: Tutela

Sinode Wes-Transvaal: NG Welsyn Noordwes

Noordelike Sinode: SKDBM

Noordelike Sinode: CMR Noord

Sinode Kwa-Zulu Natal: Christelike Maatskaplike Dienste Kwa-Zulu Natal

Sinode Wes-en-Suid-Kaap & VGKSA Sinode Kaapland: BADISA

Sinode Vrystaat: ENGO

Sinode Oos-Kaap: CMR Oos-Kaap

Sinode Noord-Kaap: Caritas

Oostelike Sinode: CMR Mpumalanga

Oostelike Sinode: CMR Gauteng-Oos

Sinode Namibië: EcSOS