Bybelvertaling …

Bybelvertaling, -verklaring en -verspreiding

ALGEMENE TAAKSPAN BYBELVERTALING EN –VERKLARING

 
 NG Kerk-dosenterade van die drie Teologiese Fakulteite:
OT: Proff Louis Jonker (US), Dirk Human (UP), Fanie Snyman (UV)
NT: Dr Marius Nel (US), prof Gert Steyn (UP), prof Francois Tolmie (UV)
Bybelgenootskap van Suid-Afrika:
DR Quintes Heine, Dr Dirk Taljaard
Addisionale lede:
OT: Dr Chris van Wyk, Prof Julie Claassens
NT: Drr Gerhard du Plooy, Neels du Randt
VGKSA Verteenwoordiger
 
3.18.1 SUBTAAKSPAN BYBELVERTALING 
Prof Bernard Combrinck
Dr Chris van Wyk (Sameroeper)
Prof Julie Claassems
Dr Andrè Cilliers
Dr Gerhard du Plooy
Dr Neels du Randt
Dr Marius Nel
Bybelgenootskap van Suid-Afrika:
Rev Dirk Gevers, Ds Ditk Taljaard
 
Vakkundiges:
Proff Cobus Naudé, CHJ van der Merwe (Hebreeus/Vertaalkunde), Jan du Randt (NT) en Francois Tolmie (NT).
 

LogoF

Verslag Algemene Sinode

Oktober 2013
 
Hierdie verslag handel oor die drie hoofsake op dié ATBV se tafel:

Bybelvertaling:

Die Bybel – ‘n direkte vertaling (BDV)

Bybelverklaring:

Insig in die Bybel reeks

Bybelverspreiding:

Hoogtepunte in Bybelverspreiding was:

  1. publikasie van die isiNdebele-Bybel, ons laaste amptelike taal wat sy Bybel ontvang het.
  2. verspreiding van meer as 2 000 000 gedrukte Bybels.
  3. verspreiding van meer as 650 000 gratis Selfoonbybels.
  4. ontwikkeling van ‘n Bybelgebaseerde geletterdheidsprogram.