Kontak Ons

KANTOOR VAN DIE ALGEMENE SINODE

Moderator

Nelis

Ds C  (Nelis) Janse van Rensburg, Tel: 0219131849    Selnr:082 8212730, e-pos cjrens@telkomsa.net 

Algemene Sekretaris:

Gustav Claassen 2

Dr Gustav  Claasen
Posadres:
Posbus 13528
Hatfield 
0028

Straatadres:
H/v Jan Shoba- (Duncan-) en Pretoriusstraat
Ingang in Jan Shobastraat.

Telefoon:
Kantoor: 012 342 0092 x 204
Faks: 012 342 0380

E-pos:
gustavc@ngkerk.org.za
algemenesinode@ngkerk.org.za
info@ngkerk.org.za

Klik hier vir roetebeskrywing