Wêreldbiddag vir Vroue

Wereldbiddag vir vroue

Wêreldbiddag vir Vroue:  6 Maart 2015

Die tema is deur die Wêreldbiddagkomitee van die Bahamas saamgestel en is: 

“Jesus sê, ‘Verstaan julle wat ek vir julle gedoen het?’”

2015 Artwork (2) (2)

Wêreldbiddag vir Vroue (WBvV) is ‘n wêreldwye ekumeniese beweging van Christen vroue, -mans en -kinders wat elke eerste Vrydag in Maart saam ‘n gebedsketting in meer as 170 lande vorm.  Die Wêreldbiddag strek oor grense en bind mense uit verskillende rasse, kulture en kerke tot groter onderlinge begrip en toewyding.

Dit bied aan vroue wêreldwyd die geleentheid om:

*  opnuut hulle geloof in Jesus Christus te bevestig,
*  versterk te word deur die geloofservaringe van Christene uit ander lande en kulture,
*  ander se laste te help dra deur saam met hulle, en vir hulle, te bid.
  

Kontak:

Joa van Aarde, tel: 011 975 4598, e-pos: wwdp@telkomsa.net vir meer besonderhede.

Inligting is ook op die webblad http://www.wwdp.co.za beskikbaar.