Wêreldbiddag vir Vroue

Wereldbiddag vir vroue

Wêreldbiddag vir Vroue:  Vrydag 4 Maart 2016

Die tema is deur die Wêreldbiddagkomitee van Kuba saamgestel. 

“ Laat die Kindertjies na my toe kom”

6 Cuba Artwork (4)

Die Wêreldbiddag vir Vroue is ‘n wêreldwye interkerklike beweging van Christen vroue, -mans en -kinders wat elke eerste Vrydag in Maart saambid.
Die Wêreldbiddag vorm ‘n gebedsketting in meer as 175 lande. Al die lande gebruik dieselfde tema wat elke jaar deur ‘n ander land opgestel word.
Die Wêreldbiddag strek oor grense en bind mense uit verskillende rasse, kulture en kerke tot groter onderlinge begrip en toewyding.
Dit bied aan vroue wêreldwyd die geleentheid om:
*  opnuut hulle geloof in Jesus Christus te bevestig,
*  versterk te word deur die geloofservaringe van Christene uit ander lande en kulture,
*  ander se laste te help dra deur saam met hulle, en vir hulle, te bid.
 
Kom ons in Suidelike Afrika begin bou aan verhoudings en bewerkstellig so versoening in ons lande.
 

Kontak:
Wêreldbiddagkantoor:

Sekretaresse – Joa van Aarde, tel: 011 975 4598, e-pos: wwdp@telkomsa.net vir meer besonderhede.

Bestelvorms vir Programme en Inligting is ook op die webblad http://www.wwdp.co.za beskikbaar.