Kategese

Filosofie agter die Kategesemateriaal
 
Kategesemateriaal vandag
 
Sesjaar oorsig vir gemeentes soos beplan
 
 
Die Projekspan Kategese is verantwoordelik om gemeentes, in hulle omvattende bediening, te ondersteun om effektiewe kategese (onderrig in die Woord en leer van die Kerk) aan hulle kinders en jongmense binne hulle eie konteks aan te bied.
 
Hierdie verantwoordelikheid word uitgevoer deur navorsing te doen, voorligting te gee en relevante materiaal en ander hulpmiddels binne die raamwerk van die gereformeerde teologie en belydenisskrifte van die NG Kerk te ontwikkel.