Owerheid

Ons en die Grondwet
Die kerk se betrokkenheid by die wetskrywende proses van die Nasionale Parlement (Parlementêre Lessenaar) as komponent van die getuienistaak van die Kerk.
(2007)