Predikante-hulpmiddels

1. A tot Z Beleid: Agtergrond
   A tot Z Beleid 
KOOP HIER
( of Bestel by: bestel@bmedia.co.za of 00 27 21 873 0822 / 0860 26 33 42)
 
 
2. Bestuurshandleiding vir Diensverhoudinge in die NG kerk 2010 [6MB]
Indien iemand ‘n harde kopie-weergawe wil bestel, kan dit direk bestel word by
NUMASA 083 445 0992 en nic@numasa.co.za teen R120 per kopie.
Die koste van ‘n CD + harde kopie is R150.
 
 
3. Handleiding vir die Erediens KOOP HIER
 
VirErediensHandleiding
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die NG Kerk  liturgie- en formulierboek vir gebruik tydens eredienste.  
Hierin is talle bykomende formuliere en  liturgieë vir gewone en alternatiewe dienste, huwelike, begrafnisse  
asook ekumeniese byeenkomste bygewerk.