AS 2015 en Verklarings

 Agenda voorblad

Klik hier om die bostaande videogreep af te laai (18MB) – November 2015 ( MISSIONALE TRANSFORMASIE EN DIESELFDGESLAG VERHOUDINGS)

Moderamen Mediaverklaring Selfdegeslagverhoudings ( 18 November 2015)

BESLUITE OOR SELFDEGESLAGVERHOUDINGS- ALGEMENE SINODE 2015 

RESOLUTIONS REGARDING SAME SEX RELATIONSHIPS – GENERAL SYNOD 2015

AGENDA – ALGEMENE SINODE 2015
AANVULLENDE AGENDA ALGEMENE SINODE 2015 
Persvrystelling- Boko Haram, Isis, Al-Shabaab en ander ekstremistiese groepe
(10 April 2015)
Persvrystelling – Vreemdelingehaat
(10 April 2015)
Persvrystelling oor die vandalisering van die beeld van Dr Andrew Murray
(10 April 2015)
Persvrystelling -Stand van die Nasie
(18 Februarie 2015)
Wêreldbiddag vir Vroue:  6 Maart 2015

Die tema is deur die Wêreldbiddagkomitee van die Bahamas saamgestel en is:

“Jesus sê, ‘Verstaan julle wat ek vir julle gedoen het?’
Die Wêreldbiddag vir Vroue (WBvV) is ‘n wêreldwye ekumeniese beweging van Christen vroue, -mans en -kinders wat elke eerste Vrydag in Maart saam ‘n gebedsketting in meer as 170 lande vorm.  Die Wêreldbiddag strek oor grense en bind mense uit verskillende rasse, kulture en kerke tot groter onderlinge begrip en toewyding.

Dit bied aan vroue wêreldwyd die geleentheid om:

*  opnuut hulle geloof in Jesus Christus te bevestig,
*  versterk te word deur die geloofservaringe van Christene uit ander lande en kulture,
*  ander se laste te help dra deur saam met hulle, en vir hulle, te bid.

Kontak:

Joa van Aarde, tel: 011 975 4598, e-pos: wwwdp@telkomsa.net vir meer besonderhede en programbestellings.

Inligting is ook op die webblad http://www.wwdp.co.za beskikbaar.

 

AKLAS Studiestuk: Beoordeling van die Belhar Belydenis – 1988
(5 September 1988)
Week of prayer (Word)
2015
Week of prayer (Pdf)
2015
Statement of the South African Council of Churches on the Gaza developments
(2014-08-04)
Plaasmoorde
25 Julie 2014
Die Israel-Palestynse konflik
25 Julie 2014
Hofsaak oor Transnet-pensionarisse
25 Julie 2014
 
The Reformed Christian Women’s Forum (RCWF)
Mediaverklaring
Media Statement
30 May 2014
 
Voorblad
Pinksteroordenkings 2014 (docx)
Pinksteroordenkings 2014 (pdf)
Pentecost Sermons April 2014 (docx)
Pentecost Sermons April 2014 (pdf)
Bevoegdheid: Jaarlikse aanmelding 2014 
Pastorale brief oor die Nasionale Verkiesing 2014
24 Maart 2014
VGKSAOu seel
Kommunikasie van die Moderature van die Verenigende Gereformeerde Kerk in Suidelike Afrika en die Nederduitse Gereformeerde Kerk aan hulle onderskeie gemeenskappe
(18 Februarie 2014)
Communication from the Executives of the Uniting Reformed Church in Southern Africa and the Dutch Reformed Church to their respective constituencies
(18 February 2014)
Presentation1
Biddag vir Opvoeding en Onderwys (Word)
Biddag vir Opvoeding en Onderwys (Pdf)
Power Point aanbieding
(9 Februarie 2014) 
LogoF
NOTULE ALGEMENE SINODE 2013
BESLUITEREGISTER ALGEMENE SINODE 2013
KERKORDE 2013
Persvrystelling NELSON MANDELA
(5 Desember 2013)
Media Release NELSON MANDELA
(5 December 2013)
Verklaring oor ‘n versoenende gesprek tov Woordfees
(28 November 2013)
Verklaring oor Misbruik van wat vir Christene Heilig is
(4 November 2013)
Press Release on Misuse of what is Holy to Christians
(4 November 2013)
National Church Leaders’ Consultation Statement
(16 October 2013)
LogoF
Agenda vir Algemene Sinode 2013 
Aanvullende Agenda 2013
Agenda Navorsingsverslag Armoede
Die Apostoliese Geloofsbelydenis‘n Eietydse uitleg  
4 kerke.doc
Statement from the meeting of the 4 Moderamens of the Dutch Reformed Family 
(20 June 2013)
 
Memorandum of Agreement URCSA-DRC
(10 April 2013)
 
Verklaring deur die Dagbesture/ Moderature van die VGKSA en die NG Kerk na afloop van die jongste rondte samesprekings op 9-10 April 2013 in Kempton Park
(9 – 10 April 2013)
 
Uitleg en toepassing van die Algemene Sinode 2011 se besluit oor Belhar:  Algemene Taakspan Regte (ATR)
(29 April 2013)