Tuisblad

PINKSTER 2016

HGeesH Gees 7

 

KERKORDE 2015

RUT X4

Klik hier vir die KERKORDE 2015 
Mei 2016

*************************************************************

Die kerke in Suid Afrika beplan ‘n groot versoeningsveldtog – deelname van Afrikaanse lidmate is belangrik

Klik hier vir die Berig in E-Kerkbode

Klik hier vir die volledige artikel oor die veldtog: Sing ‘n nuwe  (Suid-Afrika) lied! 

Klik hier vir die volledig 40-Day-Prayer-Guide-for-Reconciliation
Mei 2016

Klik hier vir die 40-Dae-Gebedsgids-Versoening
Mei 2016

***************************************************************************************************

Algemene Sinode2015 Handelinge-Cover.indd

Klik hier vir die Handelinge –  ALGEMENE SINODE 2015

Klik hier vir  die Besluiteregister – ALGEMENE SINODE 2015

***********************************************

SA Raad van Kerke – Verklaring na die Nkandla Hof uitspraak
(31 Maart 2016)

*******************************************

Liturgiese voorstelle vir Palmsondag 2016

NGK Betrokkenheid by Rassisme Inisiatief
(14 Maart 2016)

*********************************************

NG Kerk Moderamen – Pastorale brief aan Gemeentes
(1 Maart 2016)

Tussen Kerklike Raad- Verklaring oor Geweld Op Kampusse
(Februarie 2016) 

Waterbeker

NG – DROOGTEHULP PROJEK

Die Algemene Sekretaris van die NG Kerk het gemeentes versoek om hulp te verleen aan droogtegeteisterde gebiede: Gustav Claassen 2klik hier vir inligting: Droogtehulp

WEBWERF MET INLIGTING

Daar is meer inligting op die webwerf www.ngdroogtehulp.co.za beskikbaar wat voortdurend bygewerk sal word.

Ondersteun die projek op Facebook by NGDroogtehulp en
volg die projek op Twitter by #NGDroogtehulp.
Bankbesonderhede: klik hier.
Navrae: Isabella de Kock by omgee@kaapkerk.co.za / 021 957 7113

**************************************************

PERSVERKLARING VAN DIE MODERATUUR: Rassisme
(21 Januarie 2016)

***********************************