ugg suisse timberland shoes moncler outlet canada goose jacke barbour jacke woolrich jacken damen duvetica jacken moncler schweiz parajumpers sale moncler zürich parajumpers zürich parajumpers outlet parajumpers jacke moncler daunenjacke peuterey zürich moncler jacken damen
Algemene Sinode

Tuisblad

Buitengewone Algemene Sinode – 7-10 November 2016

Tydens die afgelope Moderamen vergadering is besluit dat ‘n buitengewone Algemene Sinode gehou gaan word waar die besluit oor Selfdegeslag verhoudings weer indringend bespreek gaan word. Appèlle, beswaarskrifte en gravamina sal ook hanteer word. Lees meer hieroor

*****************************************************

reformasie500-logo


Daar is verskeie REFO 500 artikels in e KERKBODE beskikbaar : REFO 500 artikelsRefo 500

Die vyfhonderd-jarige herdenking van die Reformasie word in 2017 gevier. Daar word tans ‘n groot hoeveelheid materiaal deur CLF en BM ontwikkel wat gemeentes kan gebruik soos oa die Week van Gebed, Pinkster , materiaal vir kleingroepe en ‘n aantal brosjures. September is tradisioneel die tyd van die jaar wat die volgende jaar se kalender beplan en gedruk word. Refo 500 webwerf

Die blou logo is die amptelike logo vir Refo 500. Daar word ook ‘n verduideliking van die logo aangeheg:

reformasie500-logo                   reformasie500-logo2

Klik hier om die logo af te laai                       Klik hier om af te laai

 

*****************************************

ngknet-biddag-reen-002BIDDAG VIR REëN – 2 Oktober 2016
Die ASM het tydens die afgelope vergadering besluit om gemeentes te versoek om op Sondag 2 Oktober, tydens eredienste, voorbidding te doen vir reën. Groot dele van ons land is vasgevang in ‘n knellende droogte wat mens en dier raak.
Lede van die Tussen Kerklike Raad en die Conventus van Reformatoriese Kerke is ook versoek om hieraan deel te neem.

Die ergste droogte in 112 jaar veroorsaak geweldige uitdagings oor ‘n wye spektrum. Voedselsekuriteit, die skuldlas van kommersiële en opkomende boere en die las op die finansies van gewone burgers wek groot kommer. Berekeninge toon aan dat basiese voedselpryse 35 persent duurder is as ‘n jaar gelede. Selfs voor die droogte het veertien miljoen van ons land se inwoners honger gaan slaap. Dié persentasie kan byna verdubbel sou die droogte voortduur. Dit gaan nie net om mens en dier binne ons eie konteks nie. Suid-Afrika is ook die graanskuur vir Botswana, Namibië, Swaziland, Lesotho, Zimbabwe en, Mosambiek.

*****************************************************

 

ngknet-Skepping2

’n Seisoen van die Skepping word elke jaar na 1 September gevier. Die Wêreldraad van Kerke moedig kerke na aanleiding van die Wêreld-beraad vir Volhoubare Ontwikkeling (Johannesburg 2002) aan om 1 September af te sonder as ’n dag van gebed vir die skepping en volhoubaarheid. Woord en Fees se medewerkers het die volgende liturgië en preeksketse verskaf:

                              Liturgie vir die Seisoen van die Skepping 2016

                              Seisoen van die Skepping 2016 (Preekstudies)

 

**********************************************************

Bewusmaking van persone met gestremdheid 

GESTREMDHEID

Sondag 28 Augustus – Preekskets: Bewusmaking van persone met gestremdheid

 ************************************************Oproep tot gebed

NG Kerk roep lidmate op tot gebed vir die munisipale verkiesing

****************************************************

NG Kerk weer volle lid van die Wêreldraad van Kerke

Op 27 Junie 2016 het die NGK weer volle lidmaatskap van die Wêreldraad van Kerke ontvang.

Nelis J van Rensburg en Gustav Claassen in Noorweë tydens die byeenkoms, enkele minute nadat die  NGK terugverwelkom is.

WRK Foto

Lees verder

 

Veertig jaar na 1976 – Tyd vir ‘n nuwe lied en versoening

VersoeningVeertig jaar gelede het ons samelewing gebrand met jeugopstande in Soweto en elders.Twintig jaar later is die nuwe grondwet aanvaar. Nou met die veertigste herdenking van 1976 se opstande wil SA- kerke help om die ideale van die grondwet prakties lewe te gee. Op 11 Junie word die eerste versoeningsbyeenkoms in Orlando stadion gehou. e-KERK bode: Lees berig

Versoeningsbyeenkoms 11 Junie 2016 – Praktiese inligting en Program: klik hier 

Video clips: Drie bekendes gesels oor deelname aan die veldtog

  – klik op die foto’s vir die video clips

Video Clips VersoeningsveldtogKobus GerberRolex Schoeman

***********************************************

Biddag vir Ekologie – 5 Junie 2016 Preekskets

Klik hier vir die powerpoint Preekskets – Ekologie

**********************************************

 Brief aan die Minister van Finansies mnr Pravin Gordhan
(Mei 2015)

***********************************************

KERKORDE 2015

Klik hier vir die Kerkorde 2015 
(Mei 2016)

*************************************************************

Die kerke in Suid Afrika beplan ‘n groot versoeningsveldtog – deelname van Afrikaanse lidmate is belangrik

Klik hier vir die Berig in E-Kerkbode

Klik hier vir die volledige artikel oor die veldtog: Sing ‘n nuwe  (Suid-Afrika) lied! 

Klik hier vir die volledig 40-Day-Prayer-Guide-for-Reconciliation
Mei 2016

Klik hier vir die 40-Dae-Gebedsgids-Versoening
Mei 2016

***************************************************************************************************

Algemene Sinode2015 Handelinge-Cover.indd

Klik hier vir die Handelinge –  ALGEMENE SINODE 2015

Klik hier vir  die Besluiteregister – ALGEMENE SINODE 2015

***********************************************

SA Raad van Kerke – Verklaring na die Nkandla Hof uitspraak
(31 Maart 2016)

*******************************************

Liturgiese voorstelle vir Palmsondag 2016

NGK Betrokkenheid by Rassisme Inisiatief
(14 Maart 2016)

*********************************************

NG Kerk Moderamen – Pastorale brief aan Gemeentes
(1 Maart 2016)

Tussen Kerklike Raad- Verklaring oor Geweld Op Kampusse
(Februarie 2016) 

Waterbeker

NG – DROOGTEHULP PROJEK

Die Algemene Sekretaris van die NG Kerk het gemeentes versoek om hulp te verleen aan droogtegeteisterde gebiede: Gustav Claassen 2klik hier vir inligting: Droogtehulp

WEBWERF MET INLIGTING

Daar is meer inligting op die webwerf www.ngdroogtehulp.co.za beskikbaar wat voortdurend bygewerk sal word.

Ondersteun die projek op Facebook by NGDroogtehulp en
volg die projek op Twitter by #NGDroogtehulp.
Bankbesonderhede: klik hier.
Navrae: Isabella de Kock by omgee@kaapkerk.co.za / 021 957 7113

**************************************************

PERSVERKLARING VAN DIE MODERATUUR: Rassisme
(21 Januarie 2016)

***********************************